Kultur- och fritid betalar priset

Under nämndsammanträdet den 3 december valde vi i Socialdemokraterna att lägga ett motförslag till förvaltningens föreslagna verksamhetsplan/budget: att Kultur- och Fritidsnämnden skulle bibehålla sin nuvarande budgetram, men med en utökning på 1 miljon kronor. Detta röstades dock ner utav koalitionen.
Kultur- och Fritidsnämnden har genom åren varit en nämnd som ofta har fått ta ett steg tillbaka, en nämnd vars verksamhetsområde inte ses som en nödvändighet. Kultur- och Fritid är ju ”bara” roliga saker, ”bara” fritid. Kultur- och Fritid har ingen lagstadgad verksamhet utöver biblioteksverksamheten, brukar det heta i debatten. Betyder det att sektorn inte spelar roll?
När ungdomar åker EPA på kvällar och helger så går det bra att ropa efter Ale Fritid, när det hänger unga på pendelstationen så ropar man, vart är Ale Fritid?
När loven nalkas då måste vi ju ge invånarna något att göra brukar det heta… Ja, jättebra, men hur då? Med en minskad budgetram och en önskan av att finnas till för alla alebor så går det inte ihop!
Vi ska dessutom se till att det finns simundervisning tillgänglig, fritidsbanken ska drivas, föreningar ska stöttas, kulturminnesvård, museiverksamhet ska bedrivas och mycket mer.
Hur tänker ledande politiker att vi ska få nästa årsbudget? Stänga ner verksamheter? Minskat utbud? Minskad personal? Ni skriver en sak i er verksamhetsplan och en helt annan sak i er budget.
Kommunen som helhet har ett otroligt bra ekonomiskt resultat nu vid årets slut, fantastiskt men vem får egentligen betala priset?
Alekuriren
/2020-12-22