Kyrkoval Mars 2021

Kyrkovalet brukar ibland kallas det bortglömda valet men är precis lika viktigt för demokratin som alla andra val. Valet handlar om att påverka och att föra en socialdemokratisk politik i kyrkan ,en politik som handlar om alla människors lika värde, om en öppen folkkyrka. En kyrka dit alla är välkomna och där alla som jobbar har en bra arbetsmiljö.

Nedan följer information om valet och hur du kan vara med i valrörelsen, alla behövs oavsett om du har möjlighet att lägga en timma på samtal eller flera dagar.

I Ale har vi tre församlingar och med det tre olika Kyrkofullmäktigelistor, Nödinge församling, Starrkärr-Kilanda Församling, Skepplanda-Lödöse församling.

Kandidater på dessa listor beslutades på Arbetarekommunens årsmöte i mars men då det saknas kandidater på Nödingeförsamlingslista kommer vi att försöka på olika sätt ta fram fler kandidater dit.

Vi kommer bland annat att annonsera i Alekuriren. Listorna finns tillgängliga på hemsidan.

Utöver att välja till församlingen skall det väljas till Stift och Kyrkomöte, från Ale finns Ingrid Inhammar på Stifts listan och Lena Orstadius på Kyrkomöteslistan.

 

Valsedlar kommer att distribueras med Alekuriren 31 augusti till alla hushåll och förtidsröstningen startar 6 september fram till valdagen 19 september.

Under denna period kommer vi förhoppningsvis att kunna bedriva en valrörelse där vi är ute på gator och torg för att tala med väljare. Då vi inte vet hur Pandemiläget ser ut i augusti kommer vi att kontinuerligt uppdatera information gällande aktiviteter som följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Föreningarna kommer att ringa sina medlemmar för att uppmana de att rösta.

26 augusti har AK medlemsmöte och detta möte är Kyrkovalet huvudtema och om allt går enligt plan så sker det i Furulundsparken.

 

Röstberättigad är person som fyllt 16 år och medlem i Svenska kyrkan

 

Valledare

Jarl Karlsson

jalle.ale@telia.se