Likvärdighet viktigare än skolpengar till skatteparadis

Den bristande likvärdigheten pekas allt oftare ut som det stora problemet i svensk skola. Den extrema marknadiseringen av skolan i Sverige har lett till växande skolsegregation och ojämlikhet. Problemen har nu blivit akuta. Vi behöver hitta progressiva majoriteter tillsammans med modiga borgerliga politiker som vågar se marknadsskolans enorma misslyckande. När Skolinspektionen får ingripa för att stoppa våldsbejakande extremister från att driva skola, när hundratals miljoner kronor av våra gemensamma skattepengar varje år försvinner till vinster och betygen betraktas som affärshemligheter borde alla se att något är fel.
Regeringens utredare Björn Åstrand har bland annat föreslagit ett gemensamt skolval, mer rättvisa och tydliga regler för urval, en sammanslagning av riktade statsbidrag till ett sektorsbidrag samt en förändring av hur skolpengen beräknas för att öka likvärdigheten i den svenska skolan. De är riktigt intressanta förslag som både skulle kunna öka likvärdigheten och bidra till att bryta skolsegregationen. Friskolor får idag samma ersättning som kommunala skolor – trots att kommunala skolor har ett större ansvar. Kommuner har, till skillnad från friskolor, genom skolpliktsansvaret en lagstadgad skyldighet att erbjuda alla barn i kommunen en plats.
Om vi ska öka likvärdigheten i skolan har vi inte råd med att år efter år överkompensera friskolor på det här sättet. Det är ett orättvist slöseri med resurser, särskilt när överskottet går till vinst.
Tyvärr ser vi hur friskolelobbyn slåss för att behålla sina privilegier med egna köer till sina skolor och en orättvis skolpeng. Internationella Engelska Skolan (IES), som nyligen delade ut 46,5 miljoner i vinst, skriver i sitt remissvar att man ”avvisar utredningen i dess helhet.” Vi socialdemokrater sätter välfärden främst. Vi måste vända utvecklingen mot en allt ojämlikare skola. Att skolpengar inte slussas till skatteparadis är en bra början.
Alekuriren
/2020-12-22