Fackliga organisationer med stöd från Socialdemokraterna

Ett flertal fackliga organisationer med stöd från Socialdemokraterna i Ale har tillsammans med arbetsgivaren Ale kommun arbetat fram ett förslag i syfte att premiera medarbetare som kvarstannat i sin anställning under en lång tid.

Förslaget, som har fått namnet lojalitetspeng, har inte bara setts som ett sätt för Ale kommun att visa sig vara en attraktiv arbetsgivare utan också en arbetsgivare som man vill stanna hos, framförallt med tanke på de gångna årens omsättning av personal som synts inom många områden i kommunen.

Arbetsgruppen har tyckt att det har varit ett väldigt spännande koncept att arbeta med där Ale som första kommun i landet kunde ha blivit en föregångare. Vi skriver ”kunde” eftersom konceptet tyvärr har stött på patrull. En majoritet av kommunens partier, främst borgerliga, har motsatt sig förslaget, förmodligen på grund av de ekonomiska konsekvenser som förslaget skulle innebära.
Tyvärr måste nog politikerna inse att sådant som skulle kunna göra Ale kommun till en attraktiv arbetsgivare också behöver kosta pengar i slutänden, annars blir det ganska svårarbetat. Ingenting är gratis, som man brukar säga, men vi tror att kommunen kommer att få tillbaks det man betalar genom nöjda medarbetare som stannar kvar under många år framöver.
Vi ber därför att de politiker som misstycker i frågan tar till sig av detta, funderar på det och förhoppningsvis ändrar sin inställning så att vi kan premiera medarbetare som haft lång och trogen tjänst i Ale kommun.