Moderaterna hittar på om matlagning i hemmet

I senaste numret av Alekuriren presenterar moderaterna en siffra om att vårt förslag om ”Matlagning i hemmet” för våra äldre skulle kosta 16 miljoner. Detta är en siffra helt tagen ur luften baserad på vad moderaterna själva anser att det skulle innebära att genomföra förändringen. Detta är väldigt märkligt, på gränsen till oärligt, eftersom Matlagning i hemmet faktiskt är genomfört i Munkedals kommun.

Här finns riktiga siffror på vad det innebär och inte den typen av hemmasnickrade låtsasberäkningar som moderaterna ägnar sig åt. Man gissar och låtsas istället för att titta på fakta. Är det så man hanterar frågor om kostnader är det kanske inte så konstigt att man har svårt att få budgeten att gå ihop?

Munkedals kommun driver sedan 2012 Matlagning i hemmet för våra äldre. Vi har gjort en seriös ekonomisk utvärdering av en projektperiod innan vi införde verksamheten permanent. Den ekonomiska utvärderingen finns att ta del av på alesossarna.se och hos Munkedals kommun. Det visar tydligt att kostnadsökningarna är inga eller marginella. Antalet personer med beviljad insats ökar inte och antalet timmar kopplat till insatsen ökar inte. Ekonomin i hemtjänsten har inte försämrats sedan införandet.
Andra siffror som också är viktiga för vår vilja att i Ale genomföra samma förbättring som i Munkedal är att 100 % av de gamla med hemtjänst är nöjdare med den mat de får nu än de kalla matlådorna. Därför lovar vi socialdemokrater Matlagning i hemmet för våra gamla!

Åsa Karlsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Munkedal
Paula Örn (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande i Ale