Monica Samuelsson, ny ordförande i Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Utdrag Alekuriren vecka 08 2015.

untitled