När du är som svagast, skall samhället vara som starkast

Ett citat från Stefan Löfvens sommartal i Almedalen. Ett citat som tar grepp över alla delar i vår gemensamma välfärd.

I Socialdemokraternas valmanifest i Västra Götalandsregionen satsar vi på att fortsätta utveckla vården. 

– En fortsatt satsning på betald specialistutbildning för sjuk- och undersköterskor är ett sätt att skapa bra förutsättningar i vården och låta personalen utvecklas.

– Patientkontrakt skall införas  där målsättningen är att man som patient skall känna trygghet i en svår situation. Att få nödvändig information om behandling, undersökning och vad det innebär skall vara en självklarhet för patienten.

– Det långsiktiga målet att erbjuda en fri tandvård upp till 25 års ålder är på väg att klaras av. Idag är det fri tandvård till 24 års ålder och vi fortsätter satsa.

Jag vill också betona vikten av att vi fortsätter att behålla sjukhusen i offentlig regi.

 Det är vi medborgare i Ale och övriga Västra Götaland som via skattsedeln har bidragit till den hälso- och sjukvård vi idag har.

Då vore det märkligt om våra gemensamma investeringar helt plötsligt skulle falla i händerna på något privat bolag. Det räcker att läsa i någon av stockholmstidningarna för att inse att 08-ornas projekt att marknadsanpassa sjukvården inte gynnar oss när vi är patienter.

Att fega ur som politiker och föreslå försäljning av vår gemensamma välfärd så fort det uppstår ett problem är inget jag ställer upp på.

Vi socialdemokrater är beredda att fortsätta utveckla sjukvården till nytta för medborgarna. 

Jim Aleberg – Regionkandidat
Alafors