Nu är det tid för rättvisa

Det är vi som hämtar soporna och tillverkar bilen. Det är vi som arbetar i matbutiken, kör bussen och serverar på restaurangen. Det är vi som tar hand om de äldre, städar kontoret och bygger bostäder. Vi kunde inte jobba hemma när pandemin slog till. Vi gick till jobbet som vanligt, trängdes i kollektivtrafiken och fick slita ännu hårdare när arbetskamrater blev sjuka. Vi är plikttrogna och lojala. Vi tar ansvar, värdesätter hederligt arbete och försöker göra rätt för oss. Vi vill inte ha hjältestatus eller applåder som tack för det. Men vi vill ha rättvisa och respekt.
Vi vill ha en välfärd som finns när vi behöver den men ser hur nedskärningar och vinstjakt har försvagat vård och omsorg. Vi vill ha en skola för alla barn men ser hur en del sorteras bort redan från början. Vi vill att unga ska kunna flytta hemifrån men ser hur de inte får någon bostad. Vi vill ha en rättvis klimatomställning men ser hur de som redan har mest bidrar minst. Vi vill ha trygghet där vi bor men ser hur kriminalitet hotar vår vardag. Vi vill ha ordning och reda på arbetsmarknaden men ser hur en okontrollerad arbetskraftsinvandring dumpar löner och arbetsvillkor.
Vi är LO-förbundens medlemmar. Vanligt folk. Det är vi som bygger landet under såväl kriser som framgångar. Men vi är inte nöjda med utvecklingen i Sverige. Otryggheten har bitit sig fast, såväl i arbetslivet som i hela samhället. Klyftorna ökar. De som redan har mycket har fått mer medan vi vanliga arbetare har fått stå tillbaka. Det duger inte. Sverige kan bättre än så. Nu är tid för rättvisa och trygghet för vanligt folk.
Därför kräver vi i LO-kollektivet att:
Att det sätts upp ett konkret mål för full sysselsättning. Genomför rejäla offentliga investeringar och en rättvis klimatomställning som ger förutsättningar för tillväxt och full sysselsättning för lång tid framåt. Investera i en hållbar energipolitik. Vi kan inte acceptera att låginkomsttagare och människor på landsbygden ska ta kostnaden medan andra kan klara sig undan.
Att statsbidragen ökas till välfärden. Satsa på personalen genom hållbara scheman, ökat inflytande och möjlighet att utveckla och använda sin kompetens.
Att pensionen höjs för vanligt folk. De som går i pension ska ha minst 72 procent av lönen. Vi accepterar inte att pensionsåldern höjs förrän vi får rejäla förbättringar av vanligt folks arbetsmiljö och trygghet på jobbet.
Att vi får ordning och reda på arbetsmarknaden. Myndigheterna ska veta vilka som bor och arbetar i Sverige. Identitetskontrollen måste skärpas. Svenskt arbetstillstånd ska krävas från första dagen.
Att i Sverige ska svenska kollektivavtal gälla. Stärk skyddet för den som kommer som arbetskraftsinvandrare. De villkor som finns i anställningserbjudandet ska vara juridiskt bindande.
Att arbetslivskriminaliteten måste bekämpas med samhällets fulla styrka. Straffen måste göras så kraftiga att de är avskräckande och att brotten prioriteras av polisen. Sverige behöver fortsätta att stärka samverkan mellan alla berörda myndigheter och slopa sekretessen dem emellan.
Detta är en del av Los valplattform (hela finns att läsa genom Los hemsida)