Nu utökar Ale rätten till heltid

– Vi har byggt upp en offentlig sektor som skapar kvinnliga fattigpensionärer efter ett långt yrkesliv. Så kan vi inte ha det. Kommunerna måste skapa förutsättningar för att man ska kunna leva på sin lön och få en schyst pension. 

   Det säger Paula Örn (S), kommunstyrelsens ordförande i Ale kommun som nu har utökat sitt heltidsprojekt.

Det började i höstas med att alla deltidsanställda på ett äldreboende och två enheter inom funktionshinderverksamheten fick möjligheten att ändra sin arbetstid. Tio deltidsanställda gick upp till heltid. Totalt ökade tjänstgöringsgraden med 2,2 årsarbetare på heltid. Det och andra förändringar gjorde att  80,9 procent av kommunens anställda hade en tjänstgöringsgrad på heltid i november 2016. Det är 4,6 procentenheter fler än 2015. 

Den ökade arbetstiden har täckt sjukfrånvaron och föräldraledighet på den egna arbetsplatsen.

Paula Örn vill skynda långsamt och ta reda på vilka ekonomiska konsekvenser som fler heltidsanställningar ger för kommunens ekonomi och verksamheter.

Sedan i måndags har projektet utökats med personalen på ytterligare ett äldreboende och två enheter inom funktionshindersverksamheten. Det gör att årsarbetstiden har ökat med ytterligare 6,44 tjänster. 

Delar av den utökade arbetstiden kommer nu att bli till resurspass i på andra arbetsplatser än den egna.

– Syftet med projektet är att tillsammans med de fackliga organisationerna hitta rimliga sätt för att öka sysselsättningsgraderna. Det finns myter om att detta inte går. Vi måste få fram vad som går och vad som inte går att göra för att komma åt den ofrivilliga deltiden, säger Paula Örn. 

– Blir resultatet bra vill Kommunal gå vidare med personalen i förskolorna, köken och inom lokalvården, säger Sladjana Gustafsson, ordförande för Kommunal i Ale.

Om resurspassen har hon bara hört positiva kommentarer från medlemmarna. 

– Man tycker det är kul att vara på andra arbetsplatser och träffa andra kollegor. Men det är också lite pirrigt, säger hon. 

Nu vill Paula Örn bredda diskussionen om heltider inom den offentliga sektorn och varför vissa inte orkar jobba heltid. 

– Det mesta av det obetalda arbetet i hemmet utförs av kvinnor. Är det ojämställdheten hemma som gör att många går ner i arbetstid? Vad skulle det innebära om arbetet i hemmet blev mer jämställt? säger Paula Örn. 

Johan Flanke

johan.flanke@aipmedia.se

Källa: Ny Tid nr 4 2017 (PDF)