Ny ordförande i arbetarekommunen!

Under lördagens årsmöte valdes Johnny Sundling till ny ordförande för Ale arbetarekommun.