Nyvald v. ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden

Johan Nordin nyvald v. ordförande i samhällsbyggnadsnämnden

Johan Nordin blev vald på Socialdemokraternas medlemsmöte den 26 september.

Jag heter Johan Nordin och är nyvald som vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden. Ett uppdrag som börjar den 1 januari 2020. Jag bor i Älvängen med fru och 2 barn som förgyller mitt liv.

Till vardags jobbar jag som arbetsmiljöingenjör på ett av Sveriges största byggbolag.

Min inställning till politik grundar sig i några grundläggande värderingar som jag tycker är viktiga, jämlikhet, rättvisa och solidaritet. Dessa är så viktiga för mig att jag valde att engagera mig för att kämpa för dem. Då var det självklart att bli medlem i Socialdemokraterna. Inte bara för att jag haft det med mig som barn, inte bara för att jag varit fackligt aktiv, utan kanske mest för att det var det parti som stod för helheten.

Idag är jag politiskt engagerad, jag är medlem i Socialdemokraterna, jag har fått möjligheten att kämpa för vad jag tror på, men framför allt så har jag fått ett förtroende att representera medborgarna som vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Där blir de värderingar jag håller som viktigt till faktiska frågor som berör allas vardag. Vi hanterar frågor om hur helheten skall fungera för att kunna fortsätta fungera även i framtiden och det är hållbarhet för mig. Därför är jag socialdemokrat i Ale, för mig är det viktigt att även framtidens samhälle finns till för alla som bor i vårt Ale kommun.