Oppositionen kritisk när den politiska organisationen ritas om

Oppositionen kritisk när den politiska organisationen ritas om

NÖDINGE. I måndags tog den politiska majoriteten i kommunfullmäktige beslut om att minska antalet ledamöter i kommunstyrelsen. Oppositionsråd Dennis Ljunggren (S) rasar över bristen på information och motivering till den hastiga förändringen.
– Inte ens kommunfullmäktiges ledamöter fick en förklaring. Det är anmärkningsvärt, säger han.
Antalet politiska uppdrag och ledamöter i nämnderna minskas i Ale. Alekuriren (vecka 40) har tidigare rapporterat om den nya majoritetens planer på att förändra den politiska organisationen. Det har väckt starka känslor eftersom demokratiberedningen gjorde en utredning i juni där slutsatsen och det gemensamma beslutet var att låta den vara oförändrad. I måndags svallade känslorna i kommunfullmäktige när förslaget att minska kommunstyrelsen från 13 till nio ledamöter lades fram.
– Jag kan acceptera att en ny majoritet vill göra förändringar, men att det sker utan dialog och utredningar om vilka konsekvenser beslutet för med sig är inte okej. När vi ber om en förklaring får vi ingen. Inte ens kommunfullmäktiges ledamöter fick en förklaring. Det är anmärkningsvärt och saknar all politisk heder, säger oppositionsråd Dennis Ljunggren.
I media har han också tagit del av den nya majoritetens planer på att avveckla Kultur- och fritidsnämnden.
– Hur det ska gå till och vad detta innebär har vi inte heller fått någon information om. Skälet är sannolikt att de inte vet. Det här är något som kommer att påverka hur alla partier måste tänka kring tillsättandet av ledamöter i övriga nämnder. Tyvärr vårdar inte Mikael Berglund möjligheten till att ha en god dialog med oppositionen. Vi hade gärna suttit i samtal om hur man hittar bra lösningar, säger en besviken Dennis Ljunggren.
I kommunfullmäktige uttryckte samtliga partier utanför Ale-samverkan sitt missnöje.
– Centerpartiet tycker det är tråkigt att demokratin begränsas med detta beslut, sa Jessika Loftbring (C).

Effektivisera politiken

Kommunstyrelsens ordförande, Mikael Berglund (M), kommenterar nu oppositionens kritik.
– Det här är inte så himla märkligt. Vi minskar storleken på nämnder och den politiska organisationen, vilket är en fråga som framför allt vi moderater har drivit länge. Förändringen innebär inte att det blir mindre demokrati, däremot mer pengar till verksamhet. Vi får inte glömma vilka vi är till för. Vårt uppdrag är att leverera största möjliga nytta för våra kommuninvånare och inte att försvara våra egna politiska uppdrag. När verksamheterna tvingas spara måste politiken göra samma sak. Det handlar om att effektivisera politiken och det var läge att göra det nu. Vi förstod att oppositionen inte skulle applådera detta och därför kändes det inte meningsfullt att ha en diskussion om detta förslag. Utredningar har vi redan gjort tillräckligt många, varför vi valde att gå direkt till kommunfullmäktige.
En annan förändring i den politiska organisationen är att Kultur- och fritidsnämnden ska avvecklas. Verksamheterna kommer sannolikt att fördelas in under ett antal olika nämnder. Förvaltningen kommer att få i uppdrag att se över alternativen.
– Vi kommer att lyfta frågan på kommunstyrelsen nästa vecka. Uppgiften för organisationen blir att utreda hur Kultur- och fritidsnämndens uppdrag kan fördelas på övriga nämnder samt se över de ekonomiska effekterna. Sedan ska frågan såklart upp i fullmäktige, säger Mikael Berglund.

Jobbar för aleborna

Kultur- och fritidsnämnden sammanträdde samtidigt som Alekuriren publicerade nyheten om nämndens avveckling tidigare i höst. Att nämndens ledamöter inte visste något har skapat irritation.
– Det kan jag delvis förstå, men som ledande politiker jobbar du åt kommuninvånarna. Det är också de som snabbast ska ha en återkoppling. Nu fick tidningen informationen först och jag tyckte det var rätt eftersom det är ett språkrör till aleborna. Sedan har det här förslaget tagit galna proportioner i sociala medier såsom att vi skulle vilja avveckla bibliotek och idrottsanläggningar. Verksamheten påverkas inte alls. Det är genant att oppositionen inte förstår bättre, säger Mikael Berglund.
Ale-samverkan berättar att bara arvoden för Kultur- och fritidsnämnden uppgår till cirka 500 000 kr årligen. Pengar som nu ska komma verksamheten till del.

Fakta

Kommunstyrelsen har under mandatperioden 2018-2022 bestått av 13 ledamöter och 11 ersättare. Enligt beslut i kommunfullmäktige 17 oktober är det 9+9 som gäller. Ales politiska majoritet kallar sig Ale-samverkan och består av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Framtid i Ale. Tillsammans har de 25 av 49 mandat.
Foto: Jens-Peter Larsen