Positiva siffror för skolor i Ale

ALE. Ales skolor har vänt sina negativa skolresultat och klättrar i Skolverkets ranking. För första gången i kommunens historia har eleverna i årskurs tre nått ett högre kunskapsresultat än rikssnittet. Årskurs sex ligger på samma nivå som snittet.
– När vi tillsammans sätter oss ner för att titta på vad som behövs för att få en skola att fungera, kan vi konstatera att det inte är genom att kritisera varan-dra utan det är genom att lyfta bra förslag och låta det som fungerar bra fortsätta att utvecklas, säger Dennis Ljunggren (S), ordförande i Utbildningsnämnden.För två år sedan började Ale kommun arbeta med att förbättra både kunskapsresultaten och arbetsmiljön i skolan. Detta efter att en medarbetarenkät visat att personalen inte mådde bra och samtidigt som skolresultaten var dåliga. Nu verkar kommunen vara på god väg att nå sitt mål. Bortsett från ökande resultat trivs eleverna bättre och den psykosociala arbetsmiljön för personalen har kraftigt förbättrats.

Källa: Ny Tid