Rätt förutsättningar behövs för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen

De senaste fyra åren har sjukhusen i Västra Götalandsregionen haft en ekonomisk underfinansiering på grund av det moderatledda styret i vår region. Många patienter får vänta i långa vårdköer. Samtidigt slår personalen larm om orimliga arbetsvillkor. Ofta hörs det från politiska ledningen att det är någon annans fel att de har misslyckats, även om det är M, KD, L, C och MP som styr här i vår region.

Västra Götalandsregionen har haft en god ekonomi. Trots detta har de som styr gett sjukhusen för lite pengar för att kunna leverera den vård som behövs. Sjukhusen i regionen hade ett underskott på runt 1,2 miljarder som följde med in i 2019.

Tack vare Socialdemokraterna har det moderatledda styret fått bra förutsättningar för att kunna ge patienter en god vård. Nationellt har den S-ledda regeringen levererat stora statsbidrag till vård för att kunna korta köerna. Det var även vi socialdemokrater som såg till att sjukhusens underskott ströks, för att slippa gå in med än större besparingskrav 2019. Trots detta har inte minoritetsstyret i Västra Götalandsregionen kunnat styra upp sjukhusen och ge invånarna den vård de är i behov av i rimlig tid. Eftersom underfinansieringen fortsätter kommer underskotten åter uppstå, trots de tuffa sparprogram som sjukhusen genomför, allt tack vare den budget som minoritetsstyre antagit.

Moderatledda styret, det är bättre att agera än att fortsätta blotta att ni – den politiska ledningen – har tappat greppet och står handfallna. Vi har förtroende för personalen på våra sjukhus. Vi är övertygade om att de klarar att både ge en god vård och korta köerna, men då behövs det satsas på långsiktighet och ge de ekonomiska förutsättningar som krävs. Det är så vi kan skapa en mer jämlik sjukvård.

Jim Aleberg

Ersättare i regionstyrelsen

 

Diagrammen som följer visar köerna i vården 2014 när Socialdemokraterna styrt ett antal år och som jämförelse 2019 när M, KD, L, C och MP styrt Västra Götalandsregionen i 5 år.

Jämförelsen visar att det gör skillnad vem man röstar på i valet. Det är inte samma skit, som en del medborgare påstår.

Fram till nästa val 2021 på hösten kommer vi Socialdemokrater fortsätta arbetet med att lägga fram förslag till annan politik. Tyvärr röstar moderaterna och de andra partierna ner våra förslag. Men, skam den som ger sig.