Regionens sjukhus behöver mer resurser– inte nya sparkrav

Den S-ledda regeringen har skjutit till statsbidrag till regionen i en aldrig tidigare skådad omfattning. Detta gjorde att resultatet för Västra Götalandsregionen slutade på ett överskott på 1,8 miljarder kronor för 2020. De senaste prognoserna pekar dessutom på ett liknande överskott för 2021.

Dessa statsbidrag har kommit till regionen med syfte att användas för att generera mer vård, korta köer och motverka en stigande arbetslöshet.

För oss socialdemokrater är det självklart att de pengar regionen har fått för att stärka vården ska användas till att ge regionens vårdanställda personal möjlighet till återhämtning och resurser nog att ge patienterna den vård de behöver och väntar på.

År av underfinansiering har skapat stora problem för sjukhusen. Redan två månader in på 2021 så är det samlade underskottet för regionens sjukhus 700 miljoner kronor. Av dem står Sjukhusen i Väster för 70 miljoner och Sahlgrenska för hela 375 miljoner. Det är bevis nog för att sjukhusen behöver tillskott.

Men trots miljardöverskott och massiva statsbidrag vill inte det blågröna styret – M, L, C, KD och MP – ge den egna vården rimliga villkor. Understödda av SD röstade man vid regionstyrelsen den 16 mars ner vårt, ytterst rimliga, krav att låta sjukhusen och vårdpersonalen få del av pengarna.

Istället för att satsa på den egna personalen och sjukhusen fortsätter det blågröna styret att kräva besparingar och personalminskningar för sjukhusen.

Det är rent skamligt! Som regionpolitiker är vi arbetsgivare för den personal som har slitit hårt med pandemin i över ett år, som är utarbetad och behöver återhämtning. De behöver inte färre arbetskamrater – de behöver bli fler för att orka. De behöver också rimliga arbetsvillkor och höjda löner för att stanna kvar. I vårt ansvar ligger också att se till så att invånarna får den vård de behöver. Då måste sjukhusens ekonomi stärkas, för att klara av både pandemin och vårdköerna – inte åderlåtas med nya sparkrav.

Janette Olsson (S)
Oppositionsregionråd
Jim Aleberg (S)
Ersättare i regionstyrelsen

                                                                  

Kontaktuppgifter
Janette Olsson
janette.olsson@vgregion.se
Jim Aleberg
jim.aleberg@vgregion.se