Satsning på äldreomsorg och äldreomsorgslyft

Sveriges kommuner får ett permanent tillskott av den Socialdemokratiskt ledda regeringen med 4 miljarder kronor årligen för att stärka äldreomsorgen, detta innebär upp till 10 miljoner kronor för Ale kommun.
Äldreomsorgslyftet tillförs ytterligare 1,7 miljarder.
Tillsammans med de medel som aviserades när äldreomsorgslyftet presenterades i våras innebär det närmare 7,9 miljoner kronor till Ale kommun för att vi ska kunna storsatsa på kompetenshöjande åtgärder. För Ale innebär denna satsning närmare 18 miljoner till äldreomsorgen.
Det är den största nationella satsningen någonsin på äldreomsorgen.
Fler anställda med rätt kompetens behövs inom äldreomsorgen.
Äldreomsorgens personal behöver bättre förutsättningar för sitt viktiga arbete så att äldre i Ale kan vara trygga i att äldreomsorgen fungerar när man behöver den. Vi bedömer att det är särskilt viktigt att arbeta med kompetenshöjande insatser. Exempelvis genom att låta medarbetare utbilda sig till undersköterskor på betald tid.
Det är avgörande för kvaliteten och säkerheten att vår personal har rätt kompetens för arbetsuppgifterna.
Genom att satsa på komptensstärkande insatser för personalen höjs kvaliteten inom äldreomsorgen så att de äldre och deras anhöriga känner en ökad trygghet och ges en god omsorg.
Det här satsningarna behövs.