S+C+V i stark opposition

S+C+V i stark opposition

NÖDINGE. Oppositionspartierna reagerade starkt över de besked som den nya politiska ledningen med Moderaterna och Sverigedemokraterna i spetsen presenterade. Det handlade bland annat om att banta den politiska organisationen och minska antalet uppdrag. – Vi fick reda på det kvällen innan det stod i Alekuriren och detta trots att vi var överens i demokratiberedningen om att behålla nuvarande upplägg. Det var inte särskilt snyggt gjort, säger Johnny Sundling (S).
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet har bestämt sig för att ingå valteknisk samverkan för att säkra upp antalet positioner i nämnder och styrelser. Målet är att bilda en stark opposition i Ale.
– Väljarna ska veta att det finns ett alternativ och vi har redan inlett arbetet med att skapa ett motförslag till deras budget- och verksamhetsplan, säger Dennis Ljunggren (S) som kommer att ta rollen som oppositionsråd.
Centerpartiet som tidigare ingick i den styrande koalitionen i Ale har bytt sida. Moderaternas val att samverka med Sverigedemokraterna avgjorde.
– Vi hade även samtal med Liberalerna efter valet, men vi känner att det blir en stabilare och tyngre opposition i samarbete med Socialdemokraterna. Vi vill bygga för framtiden och ett maktskifte om fyra år. Det ska vara tydligt för väljarna vad de har fått och vad de har valt bort, säger Jessika Loftbring (C) som ser fram mot att se vilka miljömål och utvecklingsförslag för landsbygden som den nya ledningen har.

21 av 49 mandat

Tillsammans med Vänsterpartiet förfogar den samlade oppositionen 21 av 49 mandat. Om Miljöpartiet och Liberalerna hänger på blir det 24.
– Det blir väldigt starkt och det räcker med ett avhopp i fullmäktige för att skapa obalans, så den nya ledningen gör nog klokt i att inte nonchalera oss, menar Dennis Ljunggren.
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och FiA har varit fåordiga om vilka beslut de politiska vägvalen den kommande mandatperioden, men det handlar om ett program med 210 punkter. Det som läckt ut är nedläggning av Kultur- och fritidsnämnden.
– Det är ren moderatpolitik. De har nämnt detta tidigare, men inte fått igenom det i Koalitionen. Nu verkar KD och FiA ha fått lägga sig, men att SD som har sagt sig värna föreningsliv och kulturfrågor förvånar mig, säger Jessika Loftbring.
Sättet som den nya politiska ledningen valde att presentera förändringen på väcker också ilska.
– Vi fick reda på det kvällen innan det stod i Alekuriren och detta trots att vi var överens i demokratiberedningen om att behålla nuvarande upplägg. Det var inte särskilt snyggt gjort, säger Johnny Sundling.
Antalet platser i nämnderna minskas också till nio och sju ledamöter. Det betyder att antalet uppdrag blir färre att fördela inom partierna.

Demokratisk förlust

– Det är en demokratisk förlust. Kommunstyrelsen som föreslås bli 9+9 hade behövt vara 13+11 ledamöter för att spegla partierna i kommunfullmäktige. Nu när det blir färre platser i nämnderna blir det svårt för de små partierna att få insyn och inflytande, säger Dennis Ljunggren.
Att banta den politiska organisationen är enligt Jessika Loftbring helt fel väg att gå.
– Jag tolkar det som att de har svårt att besätta platserna och det minskade engagemanget för förtroendeuppdrag är ett problem, men istället för att minska antalet uppdrag borde vi öka arbetet med att få fler alebor att engagera sig politiskt.
S+V+C är också övertygade om att den tidigare skolöverenskommelsen som har hållit skolfrågorna borta från den offentliga debatten, läggs i malpåse.
– Den är död. Sverigedemokraterna har dessutom aldrig velat ha den, säger Johnny Sundling.
Oppositionen är orolig för vilka förslag som den nya politiska ledningen kommer att presentera.
– Vi inväntar deras politik, men är rädda för att de ska döda centrumplanen för Ale Torg. Vi står för att de förslag som fullmäktige tar beslut om genomförs. 2015 beslutades exempelvis om ett nytt kommunhus i Nödinge. Det har inte hänt någonting sedan dess. Aroseniusskolan skulle vara utbyggd och klar 2019, men där blir det nu paviljonger som får lösa lokalbristen. Moderaterna har hela tiden sagt att de ska få fart på Ale – fast under senaste mandatperioden har de inte klubbat en enda detaljplan för nya förskolor eller skolor. Att inte ens samtala med oss Socialdemokrater som har 14 mandat och är fullmäktiges största parti säger ganska mycket om Moderaternas politiska heder, säger Dennis Ljunggren.
 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet infår valteknisk samverkan i Ale. Jessika Loftbring (C), Dennis Ljunggren (S) och Johnny Sundling (S).