Seniorkort är viktigare än vad ni anar!

Seniorkort är viktigare än vad ni anar!

Under kommunfullmäktige den 4 mars 2024 beslutade Sverigedemokraterna, Moderaterna, Framtid i Ale och Kristdemokraterna till slut att återremittera förslaget om seniorkorten.
Idag gäller seniorkorten från 65 års ålder och dygnet runt men förslaget från Ale samverkan är att seniorkortet ska gälla från 75 års ålder och gälla endast under lågtrafik.
Först lägger ni ner kultur & fritidsnämnden sedan tar ni i Alesamverkan bort fria lokaler för barn och ungdomsverksamhet samt för seniorer.
Nu ska ni försämra det busskort som kommunen erbjuder till seniorer och det är samtidigt som kommunen går 31.6 miljoner kronor plus i budget.
Vi blir inte längre förvånad över de val som Alesamverkan gör.
Vi blir besvikna och skäms.
Vi ser tydligt hur vår välfärd i Ale monteras ner bit för bit. Varför ska man bo i Ale och vad erbjuder Ale samverkans alebor egentligen?
Ett busskort för våra seniorer kan vara en avgörande del i vardagen. Möjligheten att ta sig till sin studiecirkel, möjligheten att hämta sina mediciner men framför allt för att se och träffa andra människor. Alla seniorer har inte ett enormt kontaktnät och oändligt med resmöjligheter.
Därför spelar seniorkortet en sådan enorm roll för välbefinnandet och ger möjligheter till våra seniorer som de annars inte hade haft.
Ren friskvård och en investering för psykologiska och fysiologiska hälsan.
Andra kommuner i regionen har förstått vikten/värdet av ett seniorkort och erbjuder seniorkort antingen från 65 eller 70 årsålder.
Ale kommer att placera sig bland dom sämsta kommunerna för seniorer.
Vi socialdemokrater ser seniorkortet som oerhört viktigt och kommer arbeta för ett busskort som gäller dygnet runt och från 70 års ålder.
Men vem vet, ni valde ju till slut en återremiss på hela ärendet, förhoppningsvis har ni ändrat er och ser värdet i vårt förslag.