Sjukhusen i väster vill korta medelvårdtiden

ALE. Sjukhusen i väster blöder. Nu väntar nya åtgärder. – Vi måste minska behovet av vårdplatser och det kan bara ske i samverkan med kommunerna, säger Jim Aleberg (S), ordförande
Sedan årsskiftet är regionpolitikern Jim Aleberg från Älvängen ordförande i styrelsen för Sjukhusen i väster, där Kungälvs sjukhus, Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus och Frölunda specialistsjukhus ingår. Han har tagit över ansvaret för en verksamhet med kraftiga underskott.
– Den senaste rapporten visar att vi i dagsläget ligger 227 miljoner back och prognosen är att vi backar ytterligare 140. Vi har redan tillskrivit revisionen att vi inte kommer att hålla budgeten. Den var fel från början, berättar Aleberg.
I torsdags höll Sjukhusen i väster styrelsemöte och då fattades beslut om ytterligare åtgärder i ett försök att begränsa underskotten.
– Det viktigaste är att minska behovet av vårdplatser på sjukhusen. Vi kan till exempel konstatera att medelvårdtiden för en patient på Kungälvs sjukhus är 6,1 dygn för en patient. På andra sjukhus är medelvärdet mellan fyra och fem. På ett år innebär det många miljoner. Detta måste vi komma tillrätta med, menar Jim Aleberg och fortsätter:
– Roten till problemet är att kommunerna runt Kungälvs sjukhus har svårt med korttidsboende. Det är allvarligt. Patienterna mår inte alltid bra av att ligga för länge på sjukhus. Det är snarare tvärtom. Därför måste samverkan mellan sjukhusen och kommunerna utvecklas och förbättras.
Ebba Gierow är sektorchef för socialsförvaltningen i Ale och är inne på samma linje som Aleberg, men att det redan har skett en klar förbättring åtminstone i Ale.
– Just nu har vi samma antal som vi har haft ganska länge. Behovet fluktuerar, men på senaste tiden har det varit en ganska bra balans mellan tillgång och efterfrågan och därmed har det, generellt sett, inte påverkat hemgång från sjukhus på något avgörande sätt. Tittar man på en längre tidsperiod så är det säkert korrekt att det från tid till annan i alla fyra kommunerna, Stenungsund, Tjörn, Kungälv och Ale har varit utmaningar med korttidsplatser.
Vidare arbetar styrelsen för Sjukhusen i väster med att se över verksamheten totalt.
– Det kommer bli aktuellt att flytta runt och ta bort vissa delar. Var utför vi den här vårdformen bäst? Behöver den utföras på alla ställen eller kan vi samutnyttja kompetensen?, berättar Jim Aleberg.