Skolan behöver en socialdemokratiskt ledd regering!

Jag är oerhört stolt över att vi socialdemokrater trots att vi är i opposition har valt att ta ansvar för utvecklingen av Ales skolor. Vi har inte valt att sätta oss på sidlinjen och spy ur oss insändare efter insändare med exempel för att påvisa hur uselt det är ställt i skolan i Ale. Det är nämligen helt förödande för skolan att uppföra sig på det viset.

Vi är inte nöjda med de kunskapsresultat som våra elever når idag men vi är också väldigt stolta över allt det fina arbete som våra lärare, förskolärare och alla annan personal i skolor och förskolor genomför varje dag och varje vecka. Det finns alla möjligheter att vi tillsammans, både i politiken och med kommunledning, tjänstemän och all personal ska kunna vända utvecklingen i våra skolor. Det kräver som vi ser det två saker; vi måste orka samverka över de politiska blockgränserna för att ge skolan tydliga och långsiktiga spelregler här i vår kommun och det kräver mer resurser.

Vi socialdemokrater ser tydligt att förutsättningarna för oss att förbättra Ales skolor blir mycket bättre med en socialdemokratiskt ledd regering. Det kommer nämligen att innebära tydliga resursförstärkningar av den kommunala ekonomin. Sammanlagt innebär de olika nationella satsningarna på fler traineejobb för unga arbetslösa, på mindre klasser, på fler specialpedagoger/speciallärare, på skolorna med lägst resultat, på mindre förskolegrupper och fler komvuxplatser minst 15 miljoner kronor mer till skolan i Ale. 15 miljoner innebär ca 30 heltidsanställda. Här i Ale har vi också presenterat en budget för kommunen där vi vill satsa 30 miljoner mer på skolan nästa år, utöver löneökningar och kostnadsökningar.

Dessutom lyssnar vi socialdemokrater på forskningen som så tydligt visar vare sig tidigare betyg eller betyg i ordning skapar bättre kunskaper. Vi ser också att den fria etableringsrätten som bland annat skapat 3000 fler gymnasieplatser än elever faktiskt inte leder till en bättre gymnasieskola. Något inte minst vi här i Ale har fått lida för när vi tvingades avveckla Ale gymnasium.
Rösta på socialdemokraterna, för en regering som satsar på skolan och för lokala politiker som lovar att fortsätta vårt goda samarbete över blockgränserna för bättre skolor i Ale!

Dennis Ljunggren (S)
Gruppledare för Socialdemokraterna i Utbildningsnämnden.