Skredrisken är ett stort hot

https://www.alekuriren.se/politik/skredrisken-ar-ett-stort-hot/