Socialdemokraterna i Ale fortsätter att bygga ett hållbart samhälle