Socialdemokraterna storsatsar

Socialdemokraterna storsatsar

NOL. När Alesamverkan föreslår skattesänkning och målgruppsanpassade budgetar fördelar Socialdemokraterna i Ale mer pengar än någonsin till kärnverksamheten.
– Först måste vi få skola, vård och omsorg att fungera, sen kan vi också sänka skatten, säger partiets ordförande Johnny Sundling (S).
I fredags presenterade Socialdemokraterna i Ale sitt budgetförslag för 2025. Sänkta pensionskostnader skapar mer utrymme för Sveriges kommuner och regioner. För Ale kommuns del handlar det om 48,5 miljoner kronor.
I förra veckan berättade Alesamverkan (M+SD+KD+FiA) att de därför föreslår att kommunalskatten sänks med 50 öre nästa år. Oppositionspartierna väljer en helt annan väg. Socialdemokraterna vill satsa pengarna till kraftfulla åtgärder i skola, vård och omsorg. I budgetförslaget för 2025 fördelar de dessutom 98% av tillgängliga medel, i jämförelse med Alesamverkan som ligger kvar på 96%.
– Genom att hålla skattenivån oförändrad och lägga lite mindre pengar på hög kan vi satsa 93 miljoner kronor mer i kärnverksamheten. När personalomkostnaderna sjunker får vi äntligen en rejäl chans att återställa kvaliteten i skola, vård och omsorg. Det handlar framför allt om mindre barngrupper, klasstorlekar i grundskolan och fler händer i vården. Vi kan också göra riktade åtgärder för att hjälpa de ungdomar som behöver ett extra stöd att ta sig in på arbetsmarknaden, menar Johnny Sundling.

Mer pengar till skolan

Den största kakan ges till utbildningsnämnden där Anette Håkansson (S) är vice ordförande.
– Vi lägger nästan 47 miljoner mer på skolan och med så mycket pengar kan vi göra stor skillnad. Vi vill göra en riktad läs-, skriv-, och räknasatsning från förskoleklass till årskurs 3. Om alla elever får en bra kunskapsnivå tidigt i skolgången sparar vi pengar på insatser som vi nu måste göra på högstadiet. Vi kan inte acceptera att 20% inte blir behöriga till gymnasiet. Den här utvecklingen måste vända, säger hon.
Socialnämnden ges också ett stort tillskott. I jämförelse med majoritetens budget handlar det om 30 miljoner.
– Det vanligaste som våra äldre på kommunens särskilda boenden får höra är ord som ”kommer strax och vänta”. Två undersköterskor per avdelning är för lågt. Vi vill öka till tre. Vidare vill vi förstärka hemtjänsten. Det finns ingen tid för social omsorg idag. De gör numera tolv besök om dagen istället för sex som tidigare, berättar Johnny Sundling som också är vice ordförande i socialnämnden.
Socialdemokraterna vill att den administrativa organisationen ses över.
– Vi ser att den har svällt och ökar av någon anledning mer än befolkningstillväxten kräver. Vi vill att den återställs till samma nivå som 2013. Det blir inte enkelt, men det måste finnas administration som vi inte nödvändigtvis måste ägna oss åt, säger oppositionsråd
Dennis Ljunggren (S).
Tidigare fanns en bred politisk överenskommelse om att inte fördela mer än 96% av budgeten för att kommunen skulle kunna bunkra inför kommande investeringar i skolor och äldreboenden. Den strategin är Socialdemokraterna inte längre en del av.
– Den ifrågasätter vi av flera skäl. Dels behövs mer pengar i verksamheten för att säkerställa kvaliteten dels har den förväntade befolkningstillväxten inte blivit som det var tänkt. Vi vill se över nyckeltalen för den finansiella politiken. Vi vet att det är många kommuner med tillväxt som inte har valt att ligga på 96% och därför känner vi ingen oro över att fördela 98%. Det är inget unikt. Målet att kommunen ska ha en egenfinansiering upp till 70% är det inte heller många kommuner som använder. Vi delade den uppfattningen när vi trodde att vi skulle behöva bygga 80 nya förskoleavdelningar på kort tid. Då funderade vi också på hur kommunens pengar skulle räcka till, men verkligheten blev en annan. Nu behövs pengarna i verksamheterna, förklarar Dennis Ljunggren (S).