SVAR PÅ LARS KOPPS (M) INSÄNDARE VECKA 50

SVAR PÅ LARS KOPPS (M) INSÄNDARE VECKA 50

Ale-samverkan sätter ribban

Tänk vad fantastiskt det vore om alla människor som kom till den allmänna frågestunden på kommunfullmäktige den 28 november var socialdemokrater. Men nu var många av dem ordförande för en förening som är verksamma i vår kommun. När en föreningsordförande ställer en fråga till oss socialdemokrater gällande ert beslut om att ta bort kultur- och fritidsnämnden så hänvisar vi till allmänhetens frågestund på kommunfullmäktige, för att vi inte kan svara på den stora frågan. Varför tar Ale-samverkan bort kultur- och fritidsnämnden? Ytterligare en fråga är, var detta beslut förankrat i era egna partier? Eller fick de också veta det på sittande nämnd? Men det är kanske så demokratin fungerar hos Ale-samverkan, en pekar med hela handen resten får bara följa efter.
Det hemska i hela frågestunden är inte bara att du hävdar att alla som ställde frågor var socialdemokrater utan att ingen utav er tar föreningarnas oro på allvar. En känsla av ovisshet och oro är också något som bör respekteras. Trots många frågor och olika förslag så väljer Ale-samverkan att trycka igenom beslut utan förankring i sektorn, bland personal, föreningar eller hos oppositionen och detta med en rösts marginal. Att säga att ingen förändring kommer att ske på grund av att nämnden försvinner går inte att lova. Mycket kommer att förändras under den här mandatperioden, exakt vad vet bara Ale-samverkan.