Vad tycker partierna i Ale-samverkan om angiverilagen?

Facken i välfärden kräver att regeringen lyssnar på välfärdsanställda och omedelbart drar tillbaka förslaget om angiverilag.
Detta är ett krav vi helt ställer oss bakom.
Facken i välfärden skriver i ett debattinlägg:
Hur är det möjligt att regeringen lyssnar mer på Sverigedemokraterna än Sveriges enade välfärdsprofessioner? Förslaget innebär att yrkesgrupper inom bland annat vård, skola och omsorg ska bli tvungna att ange papperslösa. Det kan handla om personal inom vård och omsorg som behöver anmäla patienter, lärare i skola och förskola som ska anmäla barn och elever och socialsekreterare som tvingas anmäla människor i behov av stöd och hjälp. Professioner som i högsta grad bygger sitt arbete på tillit och förtroendefulla relationer kan bli skyldiga att utföra handlingar som direkt strider mot deras yrkesetiska regler och nuvarande lagstiftning. Informationsplikten innebär att den som arbetar i välfärden får en generell skyldighet att inte bara anmäla men även att undersöka andra personers lagliga rätt att vistas i Sverige och sedan ange dem till Migrationsverket eller polismyndigheten. Det kan vi aldrig acceptera.
Facken i välfärden är Kommunal, Akademikerförbundet SSR, Sveriges Lärare, Vårdförbundet samt Vision
Precis så är det! Kort kan man säga att oavsett hur angiverilagen utformas – kommer den inte leda till ett tryggare Sverige. Den kommer leda till ett samhälle där det offentliga ser på sina anställda som beredvilliga informatörer eller potentiella brottslingar.
Den kommer leda till att människor som behöver vård inte vågar uppsöka läkare.
Den kommer leda till att barn inte vågar gå till skolan.
Vi frågar oss – vad tycker partierna inom Ale-samverkan?