Välfärden i fokus på SKR:s kongress

Välfärden i fokus på SKR:s kongress

HELSINGBORG. 451 ombud från Sveriges kommuner och regioner medverkade när SKR:s årliga kongress ägde rum i förra veckan. Aida Karimli (C), Jim Aleberg (S) och Dennis Ljunggren (S) var Ales representanter på plats. – Att ge svensk välfärd hållbara och långsiktiga ekonomiska förutsättningar är viktigt i en orolig omvärld, säger de.
Sveriges kommuner och regioner, SKR, samverkar som en gemensam part gentemot riksdag och regering. SKR är kort och gott en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner. Som arbetsgivare för 1,2 miljoner välfärdsarbetare är samsyn viktigt för att SKR ska fungera oavsett vilket eller vilka partier som styr. De ska i möjligaste mån undvika politiska utspel och istället objektivt förklara hur statens beslut påverkar de offentliga verksamheterna. När 20 av 21 regioner redovisar negativa prognoser hamnade välfärden och finansieringen av densamma i fokus.
– SKR måste påverka regeringen och riksdag att öka förståelsen för situationen som svensk välfärd befinner sig i till följd av ökade kostnader. Vi måste säkerställa de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna för att leverera en god välfärd till våra medborgare, säger Jim Aleberg. Ska vi klara att få en skola för livsresor, en folkrörelse för klimatet och en landsbygd som får hela Sverige att leva, då måste vi göra allt vi kan nu och inte sen.
Under kongressen behandlades närmare 80 motioner och som vanligt var kompetensförsörjningen en återkommande fråga.
– En av de stora utmaningar vi står inför i kommuner och regioner är kompetensförsörjningen och vi måste se till att vi har rätt kompetens på plats när trycket ökar på kommuner och regioner, säger Aida Karimli (C).
Lågkonjunkturen medför att offentlig sektor effektiviserar, vilket i sin tur innebär att medarbetare söker sig vidare och kanske byter yrkesval.
– Det oroar mig väldigt mycket om personal i skola och omsorg plötsligt söker sig till industrin. Där kan de få bättre betalt som truckförare och när konjunkturen har vänt är de kanske inte så sugna på att återvända till välfärden, säger Dennis Ljunggren.