Vårt budgetförslag

  • Johnny Sundling, utbildningsnämndens ramtilldelning ökas med 7,5 miljoner, i förhållande till koalitionens förslag.
  • Lena Orstadius föreslår att Kultur och fritidsnämnden ramtilldelning ökar med ytterligare 1,8 miljoner, i förhållande till koalitionens förslag.
  • Johan Nordin, samhällsbyggnadsnämndens ramtilldelning ökas med 3,7 miljoner, i förhållande till koalitionens förslag.