Vi är inte emot att kommunen firar!

”Vi är inte emot att kommunen firar!”

Ale kommun fyller 50 år 2024. 1 januari 1971 infördes en enhetlig kommuntyp. Samtliga tidigare landskommuner, städer och köpingar ombildades till enbart kommuner och först 1974 var reformen huvudsakligen avslutad då de flesta nya kommunerna bildats. Detta innebär att även många andra kommuner i år fyller femtio år.
I samband med att vår egen kommun fyller år har kommunstyrelsen i Ale beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att ett mindre firande enligt nivå mini ska hållas.
Kostnaden för detta uppgår till en miljon kronor varav 600 tusen avsätts till föreningsbidrag. Bidraget avsätts för att stödja föreningar som vill medverka och genomföra egna evenemang på de olika orterna i kommunen. Största delen av de övriga 400 tusen går i huvudsak åt till administration.
Ett firande i denna grad skulle man kunna tycka låter okej, men när vi riktar tankarna åt kommunens situation där stora nedskärningar inom kommunens kärnverksamheter som skola, vård och omsorg är ett måste, kan vi fråga oss om denna miljon passat bättre på annat håll.
På kommunstyrelsens sammanträde framgick det att den miljon som firandet ska kosta ska finansieras inom ram. Detta betyder att för att kultur- och fritidsförvaltningen ska kunna genomföra uppdraget att fira Ale kommuns 50-års dag måste de först skära ner i någon av deras andra verksamheter.
När jag på sammanträdet påstod att det innebär en besparing på verksamheten fick jag till svar att det var antingen det eller så kan de ju effektivisera.
För mig är det samma sak.
Socialdemokraterna är inte emot att fira. Vi är emot att fira för en miljon samtidigt som många delar av kommunen måste spara för att klara sitt uppdrag som våra invånare är beroende av.