Vi bygger Ale vidare

I helgen så hade socialdemokraterna i Ale sitt 107 årsmöte och utvärderade ”supervalåret” med Europaparlamentsval och kommunal-, regionval- och riksdagsval, där det kunde konstateras att partiet numera är vid makten i Sverige och i Ale. Här har alla medlemmar gjort ett aktivt, engagerat och utvecklande arbete för ett bättre liv på alla sätt.

Det aktiva arbetet startade i månadsskiftet februari/mars med att hämta in dialogprogram? Och dessa var sedan underlag för partiets handlingsprogram för innevarande mandatperiod. Alla trevliga kontakter med Ale-borna under valårets inledning, gav mersmak, så det fortsatte med utdelning av tidningen Socialdemokraten ALE och i maj månad var det dörrknackning med fokus på EU-valet. Vår västsvenske kandidat Olle Ludvigsson var vår 1:a majtalare.

Efter en varm och skön sommar var det intensiva dagar med dörrknackning, där mer än 6.500 Ale-bor fick direktkontakt med våra valarbetare – ett ofta mött uttryck var ”kämpa på så går det vägen”.

Valledningen, valarbetare, partiledning och medlemmarna hade gjort ett gott jobb och nu är partiet i regeringsställning i Ale! Bra för aleborna. Efter mycket om och men, har vi nu en positiv och framtidsinriktad majoritet.

I år var årsmötets gäst, Lerums första (S) kommunalråd Dennis Jeryd som pratade om aktuell politik och hur det lyckades i Lerum att få bort Moderaterna från kommunledningen. Han pekade också på att partiet som gränsar till varandra kan öka samarbetet.

Efter att verksamhetsberättelser godkänts och lagts till handlingarna. Valberedningens arbete hade inte varit svårt, dock lämnar Elaine Björkman styrelsen efter mer än 20 år, hon avtackades av partiordföranden med vackra blommor. Ny styrelseledamot blev Anders Rollings. Tre nya styrelseersättare valdes också Ulrika Martinsson, Jim Wullf Zetterman och Kristina Raad.

Den politiska ledningen, Paula Örn och Björn Norberg beskrev det politiska arbetet, där det nu handlar om att påbörja ”leverans” av vad handlingsprogrammet lyft fram. Kläder till barnomsorgspersonalen är genomfört, sommarjobben är på G, såväl i kommunal regi som i vårt näringsliv. Dessutom ligger ett stort fokus på byggplanering i Nödinge och Älvängen, våra två huvudorter.

Jim Aleberg, lämnade information om vad partiet kan göra i opposition i regionen och kunde konstatera att det som tidigare var planerat för byggande också nu är majoritetsförslag. Dock vill majoriteten privatisera, vilket inte stärker sjukvården.

Omvalde partiordförande Eva Eriksson, tackade för förtroendet och delade ut blommor till avgående ledamöter, valledningen och mötespresidiet.

Avslutningsvis sjöngs Internationalen.

Jsk