Vi rödgröna vill ombudgetera för mer resurser till skolan!

Mindre grupper och klasser är det mest önskvärda för att lyfta resultaten i den hårt kritiserade svenska skolan, enligt en undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Lärarförbundet. Vi är glada över att svenska folket verkar dela vår syn på att det behövs mer resurser i skolan för att kunna lyfta resultaten.

Vi i Ale har genom nya regler i utjämningssystemet fått ett långsiktigt budgettillskott på närmare 20 miljoner kronor. Vi rödgröna partier föreslår nu att vi gör ett omtag av budgeten efter de regler och förutsättningar som gäller idag. Vi ser därmed att man skulle kunna göra ett långsiktigt tillskott till skolans budget på minst 10 mkr. 10 miljoner motsvarar ca 20 tjänster som så väl behövs för att vi i Ale ska komma närmare rimliga tal för lärartäthet och gruppstorlekar.

I valet i höst står skiljelinjen mellan mer resurser till skolan eller moderaternas eviga mantra om att det ska gå att skapa bättre kunskapsresultat med mindre resurser. I budget för 2014 ligger det 19 miljarder skattesänkningar och 0.6 miljarder till skolan. Moderaterna med vänner satsar 30 gånger mer på att sänkta skatter än på skolan.

Här i Ale är vi överrens om att vi över blockgränserna och tillsammans med skolans personal och ledning ska ta fram de åtgärder för att förbättra skolan som vi alla kan ställa oss bakom och jobba långsiktigt för.

Däremot är det tydligt att de resurser som behövs för att genomföra detta bara kommer att finnas om vi rödgröna får väljarnas förtroende att leda landet och Ale kommun!