Vi spär på politikerföraktet

Vi spär på politikerföraktet

Ett kommunfullmäktige med härskarteknik och på gränsen till mobbning. Känslan är mottagarens och ska inte förminskas. Vi som förtroendevalda har ett ansvar inte bara mot kommuninvånarna utan även gentemot varandra att hålla en god ton och vara sakliga i debatten och inte komma med vare sig personangrepp eller använda en ton som inte hör hemma i det offentliga rummet.
Om vi som förtroendevalda väljer att ta till sarkasm, härskartekniker eller personangrepp så spär vi på det växande politikerföraktet som finns i samhället.
Inför valet 2022 gick vi tillsammans i alla partier ut med en insändare om att vi lovade varandra just att hålla en god och respektfull ton gentemot varandra. Att efter valet byta tonart i frågan tycker vi är olyckligt. I brottsförebyggande rådets rapport, politikernas trygghetsundersökning står det att, totalt uppgav 29,5 procent av de förtroendevalda att de under 2022 blev utsatta för någon form av hot och trakasserier, eller våld, skadegörelse och stöld. Det är bara tillsammans vi kan förändra den negativa trenden av politikerförakt som riskerar att öka sakta men säkert.
Ska vi se den överenskommelsen som vi tog innan valet 2022 som över eller ska vi försöka hålla en god ton med respekt för varandras olikheter? Den frågan känns mer aktuell än någonsin.