Vi välkomnar fler personer med intresse av samhälle och politik

Är du uppdaterad på vad Översiktsplan för Ale 2050 säger? Hur kan vi förbättra skolvägen för våra barn? Har du idéer hur vi bryter ner klimatmålen för en hållbar miljö i Ale kommun? Har du kunskaper och idéer eller vill lära dig mer om ditt samhälle? Alla behövs i arbetet för ett hållbart och tryggt Ale kommun.

MEDLEMSUTBILDNINGAR

Under våren kommer det genomföras medlemsutbildningar och intressanta digitala möten som berör aktuella ämnen.

Första mötet: Torsdag 7 januari 2021

Flera av våra gruppledare kommer delta.
Information och digital länk kommer finnas under Evenemang.

Med vänlig hälsning.       

Jim Aleberg, ordförande för Socialdemokraterna i Ale