MEDLEMSINFORMATION kring KYRKOVAL 2021

Medborgarhuset Ledetvägen 6, Alafors

Till medlemmar i Nol-Alafors S-förening och Älvängens S-förening KYRKOTRÄFF Alla partimedlemmar bjuds in till ett särskilt kyrkopolitiskt möte På mötet medverkar gruppledarna Thor Eliasson och Jarl Karlsson samt arbetarekommunens ordförande Jim Aleberg och Anita Amdin, från kyrkorådets s-grupp. På mötet kommer vi att prata om: inför valet behöver vi göra en uppföljning av våra 10 […]

Medlemsmöte

Medborgarhuset Ledetvägen 6, Alafors

Ale Arbetarkommun bjuder in alla till medlemsmöte. Dra gärna med en kompis. Ni är varmt välkomna. Vi bjuder alltid på kaffe.   Jim Aleberg

Öppet medlemsmöte

Folketshus i Nol Noltorget 10, Nol

Nol-Alafors bjuder in Johan Nordin. Vise ordförande i Samhälsbyggnadsnämnden. Vad händer med skolan i Nol? ÖP i Alafors Vi räknar med en livlig diskussion så tveka inte att ta med en kompis. Om du inte kan komma fysiskt så anslut via datorn eller telefon. Vi återkommer med länk. Lens Dahlqvist

Medlemsmöte

Folketshus i Nol Noltorget 10, Nol

Välkomna till Ale Arbetarkommuns medlemsmöte. Jim Aleberg

Öppet medlemsmöte

Folketshus i Nol Noltorget 10, Nol

Välkomna till en öppen och vänlig diskussion om politiken i allmänhet och Ale i synnerhet. Klas Karlsson leder diskussionen.