Heléne Fritzon, EU-parlamentariker

Vi har bjudit in Heléne Fritzon, EU-parlamentariker. För att beskriva
sitt arbete i EU. Missa inte chansen att lyssna och ställa dina frågor.
Alla är välkomna, medlem som icke medlem.

Mötet är digitalt och sker via webbvertyget
Zoom. Gå in på länken till mötet här.

Med vänlig hälsning.       

Jim Aleberg, ordförande för Socialdemokraterna i Ale